Λαπαροσκοπική τεχνική TAPP

H Λαπαροσκοπική τεχνική TAPP (Trans Abdominal Pre Peritoneal Repair) είναι η παλαιότερη μέθοδος επανόρθωσης βουβωνοκήλης, όπου πραγματοποιείται είσοδος στην περιτοναϊκή κοιλότητα προκειμένου να επιδιορθωθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις υποτροπιάζουσας βουβωνοκήλης ή σε βουβωνοκήλες μεγάλου μεγέθους.

Για τη διενέργεια της επέμβασης, ο χειρουργός πραγματοποιεί μια τομή στο κάτω μέρος του ομφαλού, μέσα από την οποία αρχικά η κοιλιακή χώρα γεμίζεται με αέριο προκειμένου να αποκτηθεί η μέγιστη δυνατή ορατότητα των εσωτερικών οργάνων, και στη συνέχεια εισέρχεται το λαπαροσκόπιο, το οποίο απεικονίζει σε μεγέθυνση την περιοχή όπου εντοπίζεται η κήλη. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται άλλες δύο μικρές τομές κοντά στην ίδια περιοχή, μέσα από τις οποίες εισέρχονται τα χειρουργικά εργαλεία . Αφού ο χειρουργός εισέλθει στην περιτοναϊκή κοιλότητα, απομακρύνει τα έντερα από την περιοχή όπου εντοπίζεται η κήλη και πραγματοποιεί μια τομή στο περιτόναιο πάνω από τις πιθανές θέσεις της κήλης. Η κήλη αποκαθίσταται, και ακολουθεί η τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος εσωτερικά του κοιλιακού τοιχώματος, και η επανασυρραφή του περιτόναιου.

Η λαπαροσκοπική τεχνική TAPP αποτελεί μια ανώδυνη επέμβαση με σαφώς λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη ανάρρωση. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια μέρα, ενώ μπορεί άμεσα να επιδοθεί ξανά στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών, καθώς και αισθητά χαμηλότερο ποσοστό υποτροπής κι επανεμφάνισης της βουβωνοκήλης. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα αποκατάστασης της βουβωνοκήλης αμφοτερόπλευρα (αν υφίσταται δηλαδή και στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά) χωρίς την διενέργεια επιπλέον τομών, όπως θα απαιτούσε το ανοιχτό χειρουργείο.

H λαπαροσκοπική τεχνική TAPP πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ηλικιωμένους ασθενείς ή ασθενείς με επικείμενα καρδιοαναπνευστικά ή άλλα ιατρικά νοσήματα, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται το ανοιχτό χειρουργείο. Η τεχνική TAPP αντενδείκνυται σε περιπτώσεις που εντοπίζονται συμφύσεις, ή στην περίπτωση που έχει προηγηθεί χειρουργείο το οποίο έχει αφήσει ουλές στον ασθενή. Ο αρμόδιος χειρουργός είναι σημαντικό να επιλέγει την κατάλληλη κάθε φορά τεχνική, ανάλογα με το είδος βουβωνοκήλης που εντοπίζεται, το ιστορικό του ασθενούς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού.